Zúbková hliadka
Materské školy
Štatút súťaže
Prihláška
Víťazné škôlky 2019
Vystúpenia

Veselé zúbky sú opäť v materských školách!

Ôsme pokračovanie úspešného vzdelávacieho projektu Veselé zúbky, ktorý dlhodobo prináša spoločnosť dm drogerie markt v spolupráci so spoločnosťou GlaxoSmithKline má svojich víťazov!

Vyhrať ste mohli jeden z ôsmich koncertov zúbkovej hliadky, vybrané produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 1 000 eur, ako aj ďalšie skvelé ceny.
 O tom, kto sa bude môcť osobne stretnúť so Zuzkou a Monikou Haasovými, s Robom Pappom, Bystríkom, Martinom Chynoranským a so zubnou lekárkou Katkou Bartonkovou je rozhodnuté.

Každá trieda, ktorá sa zapojila do projektu, získava jedinečného plyšového Zubožrúta, plagát a nálepku.

AKO STE SA MOHLI ZAREGISTROVAŤ?

Zaregistrovať ste sa mohli veľmi jednoducho. Prihlásiť sa mohla každá trieda, ktorá si zorganizovala Deň veselých zúbkov a zaslala nám z neho štyri nižšie popísané fotografie. Prihlášku spolu s fotografiami bolo potrebné vyplniť a odoslať cez stránku www.veselezubky.sk v termíne od 15. októbra do 14. decembra 2018.

Prihláška bola platná len ak boli priložené všetky štyri povinné fotografie, a to:

 1) Skupinová foto Veselé zúbky 2019 – všetky nahlásené deti s Inštruktážnou sadou Veselé zúbky
 2) Umývanie zúbkov v kúpeľni – nahlásené deti
 3) Pozeranie rozprávky Veselé zúbky – nahlásené deti
 4) Hromadná foto deti a rodičia počas Dňa veselých zúbkov – nahlásené deti a rodičia, ktorí sa zúčastnili

Fotografie slúžili len za účelom kontroly toho, že ste si vo vašej triede zorganizovali Deň veselých zúbkov podľa pravidel projektu, a teda ste mohli byť zapojení do žrebovania o skvelé ceny.

DEŇ VESELÝCH ZÚBKOV

A ak by ste sa, aj keď už nesúťažne, chceli inšpirovať, ako by mohol ideálny Deň veselých zúbkov v triede vyzerať, na webe v sekcii Na stiahnutie nájdete dokument Opis zúbkového dňa v škôlke. Tu nájdete množstvo tipov a odporúčaní, ktoré môžu byť nápomocné. Toto zmysluplné podujatie si môžete zorganizovať kedykoľvek počas celého školského roka.

Link na PDF – Deň veselých zúbkov v materskej škole:

NA STIAHNUTIE

Na tejto stránke v sekcii NA STIAHNUTIE nájdete aj Inštruktážnu zúbkovú sadu, vďaka ktorej dokážete svojich žiakov veľmi jednoducho naučiť správny postup čistenia zúbkov, brožúrky pre deti, kvíz pre rodičov, texty pesničiek, rôzne pracovné listy a iné materiály určené na prácu s deťmi. Nájdete tu na stiahnutie aj diplom pre svoje deti, ktorý im môžete vytlačiť ako spomienku za účasť na Dni veselých zúbkov. Rozprávky a pesničky máte k dispozícii na Youtube kanáli dm Slovensko Veselé zúbky, ako aj na stránke v sekcii VIDEO.

Vďaka Veselým zúbkom máte pre deti k dispozícii päť veselých a zároveň edukačných zúbkových rozprávok a osem videoklipov k poučným zúbkovým pesničkám. Ak si informácie, ktoré obsahujú, deti osvoja, ostanú im na celý život. Preto ak s nimi budete pozerať rozprávky a spievať pesničky, pomôžete nám naučiť deti hravou formou tieto pre život veľmi dôležité veci.

VÝHRY

V každom kraji bola vyžrebovaná jedna trieda, ktorá vyhrala pre svoju materskú školu:
 – koncert Zúbkovej hliadky, t. j. Roba Pappa, Bystríka, Zuzky Haasovej, Moniky Haasovej, Martina Chynoranského pre materskú školu (termíny a podrobnejšie informácie nájdete v štatúte súťaže zverejnenom na www.veselezubky.sk),
 – produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 1 000 eur.

Ďalej vyhrala pre svoju triedu:
 – Zúbkovú hliadku osobne v triede – deti tak budú mať jedinečnú možnosť osobne sa stretnúť, porozprávať a odfotiť sa s Robom „Zubožrútom“ Pappom, so Zuzkou Haasovou, s Monikou Haasovou, Bystríkom, Martinom Chynoranským a so zubnou lekárkou Katkou Bartonkovou,
 – produktové balíčky pre všetky deti z triedy, ako aj pre pani učiteľky, ktoré sa s deťmi zapojili do projektu.

VYHRAL KAŽDÝ

 – V každom kraji boli vyžrebované ďalšie dve materské školy, ktoré získajú produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 500 eur.
 – V každom kraji bolo vyžrebovaných ďalších päť materských škôl, ktoré získajú veselozúbkové balíčky pre všetky deti a učiteľky, ktoré sa zapojili do projektu.
 – Každej materskej škole, ktorá sa do projektu prihlásila, zašleme plyšového Zubožrúta, nálepku a plagát Veselé zúbky s podpismi zúbkovej hliadky.

ŠPECIÁLNA CENA „Najoriginálnejší maskoti Bibi a Bibko“

Špeciálnu cenu vyhrali aj tri triedy, ktoré zaslali nepovinnú fotografiu „Najoriginálnejšie maskoty Bibi a Bibko“. Zúbková hliadka vybrala desať najoriginálnejších z nich a o celkovom víťazovi rozhodla verejnosť prostredníctvom hlasovania cez facebookovú stránku dm drogerie markt Slovensko od 12. do 19. marca 2019. Zoznam materských škôl, ktoré postupili do hlasovania, je zverejnený na tejto webstránke. Víťazná foto vyhrala pre materskú školu vybrané produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 500 eur a pre svoju triedu a pani učiteľky veselozúbkové balíčky. Triedy umiestnené v hlasovaní na 2. a 3. mieste získali pre svoju materskú školu produkty z portfólia vlastných značiek dm v hodnote 250 eur a taktiež aj veselozúbkové balíčky pre svoju triedu a pani učiteľky.

Zoznam materských škôl, ktoré postupujú do facebookového hlasovania:
1) Materská škola RUŽINÁ – trieda: Sovičková
2) Materská škola MÝTNA – trieda: Lienková
3) Spojená škola SENICA Brezová 1 – trieda: ŠMŠ
4) Súkromná materská škola BRATISLAVA Zadunajská cesta 27 – trieda: Lienky a Motýliky
5) Materská škola BRUSNO Školská 622 – trieda: Jabĺčková
6) Materská škola Lienka ZVOLEN E.P.Voljanského 491/3 – trieda: 6.trieda – Motýliky
7) Materská škola BRATSLAVA Karadžičova 51 – trieda: IV.
8) Materská škola SPIŠSKÉ VLACHY SNP 1 – trieda: III.trieda – Motýliky
9) Materská škola POĽNÝ KESOV – trieda: Malé žabky
10) Súkromná materská škola Wonderland BÁNOVCE NAD BEBRAVOU – trieda: w1

O víťazoch rozhodlo hlasovanie na facebookovej stránke dm drogerie markt vo forme “lajkov”, pričom za hlas sa považovalo označenie fotografie prostredníctvom jedného z emotikonov.

1. miesto – MŠ Poľný Kesov – 1539 hlasov
2. miesto – MŠ Mýtna – 1329 hlasov
3. miesto – MŠ Wonderland Bánovce nad Bebravou – 1303 hlasov

Víťazi budú kontaktovaní spoločnosťou dm drogerie markt ohľadne výhry a produkty budú doručené prostredníctvom kuriéra v termíne najneskôr do 30. 6. 2019.

V prípade akýchkoľvek otázok nás, prosím, kontaktujte na e-mailom na adrese info@veselezubky.sk.


Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

som rada, že sa Vám môžem prihovoriť v mene projektu Veselé zúbky. Myslím si totiž, že osemročné skúsenosti získané počas jeho realizácie sú veľkou skúsenosťou aj pre mňa, profesionála.

Škôlkarský vek, teda tri až šesť rokov, je najvhodnejší čas na vzdelávanie detí hravou formou v rôznych oblastiach. Určite nezanedbateľným je poznávanie a uvedomovanie si vlastných zúbkov v ústach, ale nie vtedy, keď je už neskoro, keď zúbky bolia. Takáto negatívna skúsenosť v útlom veku, spojená prípadne ešte s následným, pre dieťa nepríjemným ošetrením, prináša negatívny postoj k zúbkom a všetkému, čo s nimi súvisí, teda aj k hygiene.

Bohužiaľ, v mnohých rodinách sa dodnes vníma zubný kaz ako niečo, čomu sa nedá vyhnúť, a to aj napriek tomu, že si deti zúbky „čistia“. Veľmi často deti tento postoj rodičov preberú, veď je podporovaný aj výrokmi starých rodičov, napríklad „v našom veku sme si zuby nečistili a sme tu“, „veď mliečne zuby vypadajú, načo sa o ne starať a ošetrovať ich“, pričom so samozrejmosťou si tretie zuby vykladajú na noc do pohára. Nehovoriac o nevhodných stravovacích návykoch plných sladkej, lepivej stravy, ktorá je často „za odmenu“. Vsunutie zubnej kefky do úst s dávkou pasty a pošúchanie dieťaťom sem a tam sa považuje mnohými dospelými za dostatočné. O ignorácii každovečerného dočisťovania nehovoriac.

Prekonať tento nesprávny postoj individuálne v rodinách je dosť nereálne a málo adresná osveta neprináša žiadaný efekt. I keď rodinné „hniezdo“ je pre dieťa tým hlavným, škôlka je miesto, kde sa dieťa socializuje, stretáva sa s inými deťmi a profesionálnymi pedagógmi. Vďaka presnejšie organizovanému režimu v pravidelných činnostiach je miestom na odovzdanie dôležitých informácií a praktickej realizácie správnych návykov. Žiaľ, škôlka neraz nahrádza vo výchove rodinu a je jediným miestom, kde sa dieťa prvýkrát dostane ku kefke a začne sa učiť, čo s ňou. Po našich niekoľkoročných skúsenostiach vidno v škôlkach pokroky, správne držanie rúčky kefky či základné pohyby kefkou. Jemná motorika predškoláka, okrem rozvoja v poznávacej, motivačnej oblasti a sebauvedomení, je rozvinutá natoľko, aby zvládol základné pohyby zubnou kefkou sám. V školskom veku môže byť už veľakrát neskoro a škody spôsobené na trvalých zuboch sú už nezvratné.

Sila detského kolektívu spolu s veselozúbkovými pesničkami dokáže zlomiť aj toho najvačšieho odporcu čistenia zúbkov. Pozornosť a pamäť v tomto veku je ešte nestála a je ovplyvnená vonkajšími podnetmi, najma tými najsilnejšími. Pesničky a rozprávky zo zúbkového kráľovstva pomáhajú deťom osvojiť si návyky a napodobniť správne čistenie zúbkov. Napokon všade okolo seba, v reklamách, časopisoch či letákoch vidia deti a dospelých s peknými zubami. K tým vedie len jedna cesta – každodenné umývanie každého zúbka z každej strany, pekne krok za krokom. To, čo sa zdá na začiatku zdĺhavé, prejde do každodennej nevyhnutnosti a rutiny. Okrem vynaloženého času a trochu námahy nestojí peniaze a vylúči bolesti a trápenia po nociach a čakania na pohotovosti. Samozrejme, bez rodičovského dočisťovania a dozoru to nefunguje!

Obraciame sa na Vás preto, lebo práve prostredie materskej školy môže výraznou mierou pomôcť v šírení osvety v oblasti ústnej hygieny u našich najmenších. Budeme radi, ak sa spolu s nami zapojíte do zúbkovej osvety a spoločne tak pomôžeme zlepšiť nielen stav chrupu, ale aj zdravie Vašich detí.

MUDr. Katarína Bartonková
zubná lekárka