Zúbková hliadka
Materské školy
Štatút súťaže
Prihláška
Víťazné škôlky 2019
Vystúpenia

Na stiahnutie

 

 Inštruktážna zúbková sada

 Brožúrka Vesele zúbky – Bibi a Bibko

 Opis Dňa veselých zúbkovv

 Zúbkový kvíz pre rodičov

 Diplom pre deti

 Fotografia – Zúbková hliadka

 Plagát – Pozvánka na Deň veselých zúbkov

 Plagát – Správny postup čistenia zúbkov

 Plagát – Kedy si umývame zúbky

 Čistiaci kalendár Bibi a Bibka

 Pracovný list „Vystrihni si“

 Pracovný list „Vymaľuj si“

 Pracovný list „Strava a nápoje“

  Noty a akordy – Zubožrút

  Noty a akordy – Zubné kefky

  Noty a akordy – Medzizubné kamarátky

  Noty a akordy – Zdravá strava

  Noty a akordy – Trvalé zúbky

  Noty a akordy – Veselé zúbky

  Zubožrút

  Zubné kefky

  Medzizubné kamarátky

  Zdravá strava

  Trvalé zúbky

  Veselé zúbky