Zúbková hliadka
Materské školy
Štatút súťaže
Prihláška
Víťazné škôlky 2019
Vystúpenia

Na stiahnutie 2014

  Noty a akordy – Zubožrút

  Noty a akordy – Zubné kefky

  Noty a akordy – Medzizubné kamarátky

  Noty a akordy – Zdravá strava

  Noty a akordy – Trvalé zúbky

  Noty a akordy – Veselé zúbky

  Scenár – materské školy – Deň veselých zúbkov

  Plagát pre školy – súťaž

  Plagát pre škôlky – Deň veselých zúbkov

  Plagát – Dni veselých zúbkov 2014

  Zubožrút

  Zubné kefky

  Medzizubné kamarátky

  Zdravá strava

  Trvalé zúbky

  Veselé zúbky