Zúbková hliadka
Materské školy
Štatút súťaže
Prihláška
Víťazné škôlky 2019
Vystúpenia


Krok 7 - Medzizubné kefky


Keď chcete mať zúbky správne vyčistené, musíte používať všetky zúbkové pomôcky – kefky, zubnú niť a aj medzizubné kefky. Klasické kefky nám vyčistia tri strany zúbkov – zhora, spredu a zvnútra. Zubná niť nám zase vyčistí len tie časti, v ktorých sa zúbky navzájom dotýkajú. Medzizubná kefka však čistí spodnú časť medzizubného priestoru v mieste, kde sa spájajú dva zúbky spolu s ďasnom.

Je to voľný priestor, taký maličký trojuholník, ktorý sa tiež plní povlakom a zvyškami jedla. A zubný kaz vzniká najčastejšie práve v tomto priestore , lebo na jeho vyčistenie sa väčšinou zabúda, a to nielen deti, ale aj dospelí.

Keďže každý trojuholník je inej veľkosti, máme aj rôzne medzizubné kefky. Líšia sa farbou a veľkosťou štetinky. Na každý „trojuholník“ si tak treba zvoliť tú správnu.

Medzizubná kefka vyčistí dvoma ťahmi, najprv dnu, potom von, povlak z dolného medzizubného priestoru. Deťom nimi však musia čistiť zúbky rodičia, lebo medzizubné kefky patria deťom do rúk až neskôr, keď sa samy naučia správny spôsob ich zavádzania.

Preto nezabúdajte, aby vám ho od šiesteho roka vaši rodičia každý večer vyčistili, lebo až po vyčistení zúbkov kefkami, zubnou niťou a medzizubnými kefkami môžeme povedať, že máme zúbky dôkladne vyčistené.