Zúbková hliadka
Materské školy
Štatút súťaže
Prihláška
Víťazné škôlky 2019
Vystúpenia


Ako si treba zúbky správne čistiť


Na to, aby boli vaše zúbky krásne a zdravé, sa musíme spoločne naučiť, ako si zúbky správne čistiť. Zapamätajte si, že najprv si čistíme spodné zúbky, potom horné, pričom začíname čistiť na ľavej strane a postupujeme doprava.

Zúbky si je potrebné čistiť aspoň dvakrát denne, po raňajkách a večer pred spaním, ideálne však trikrát denne, teda aj po obede.

Zúbky si čistíme najmenej tri minúty. A aby ste si vedeli odmerať, koľko je to tri minúty, pomôžu vám v tom takéto presýpacie hodinky, ktoré vám čas odmerajú.

Zúbky si treba čistiť vždy až po jedle, aby ste vymyli nečistoty od raňajok, obeda a večere.

Zapamätajte si, že po tom, ako si večer vyčistíte zúbky, už nič nejedzte a pite len čistú vodu. Je to veľmi dôležité kvôli tomu, aby ti na noc neostal na zúbkoch usadený cukor a nečistoty z jedla. Ak by ste predsa len ešte niečo zjedli, zúbky si musíte umyť ešte raz.Krok 1 - stoličky

V prvom kroku si čistíme všetky žuvacie plôšky stoličiek, a to kĺzavým pohybom spredu dozadu.

Nezabudnite, že stoličky sa nachádzajú hore, dolu, vľavo aj vpravo.

Žuvacie plôšky stoličiek si začíname čistiť vľavo dolu, potom prejdeme vpravo. Po tom, ako si dôkladne vyčistíme všetky spodné stoličky, si vyčistíme aj horné. Najprv vľavo hore, potom vpravo hore.

Dávajme si pozor, aby sme si dôkladne vyčistili všetky stoličky vrátane tých najzadnejších.

Treba si zapamätať, že kefkou sa nemá tlačiť ani ju zúbkami hrýzť.Krok 2 – vonkajšia strana zúbkov

Následne si musíme vyčistiť vonkajšiu stranu všetkých zúbkov. Začíname dolu vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke vpravo. Takto si nezabudneme vyčistiť žiaden zúbok.

Keď si vyčistíme celý spodný zúbkový oblúk po vonkajšej strane, prejdeme hore a vyčistíme si aj celý horný vonkajší zúbkový oblúk. Taktiež začíname vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke vpravo.

Zúbky sa správne čistia drobným krúživým pohybom kefky, ktorú držíme šikmo k ďasnu.

Treba si zapamätať, že kefkou sa nemá tlačiť ani ju zúbkami hrýzť.Krok 3 – vnútorná strana zúbkov

V ďalšom kroku si rovnakým spôsobom vyčistíme aj vnútornú stranu zúbkov, hore aj dolu.

Začíname dolu vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým sa nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke vpravo. Takto si nezabudneme vyčistiť žiaden zúbok.

Keď si vyčistíme celý spodný zúbkový oblúk po vnútornej strane, potom prejdeme hore a vyčistíme si aj celý horný vnútorný zúbkový oblúk. Taktiež začíname vľavo vzadu, pri poslednej stoličke, čistíme zúbok po zúbku po celom zúbkovom oblúku, až kým sa

nedostaneme na druhú stranu k poslednej stoličke vpravo.

Zúbky sa správne čistia drobným krúživým pohybom kefky, ktorú držíme šikmo k ďasnu.

Treba si zapamätať, že kefkou sa nemá tlačiť ani ju zúbkami hrýzť.Krok 4 – jazyk

Na záver, keď sú všetky zúbky čisté, si nezabúdame vyčistiť aj jazyk.

Vypláchneme si ústočká vodou, opláchneme kefku od pasty. Vyplazíme jazyk a čistou kefkou ho stierame pohybom zhora dolu. Opäť vypláchneme ústočká vodou.

Keď sme si zúbky vyčistili, príde na rad ich dočistenie.Zúbky si umývame minimálne 2x, ideálne 3x denne.

Nezabúdame, že si ich umývame vždy po jedle, teda po raňajkách, po obede a po večeri.