Zúbková hliadka
Materské školy
Štatút súťaže
Prihláška
Víťazné škôlky 2019
Vystúpenia


Ako rastú zúbky


Prvé zúbky sa vám začali prerezávať ešte ako bábätku, približne vo veku šesť mesiacov, možno o pár mesiacov neskôr. Najprv vyrástli predné zúbky, v druhom roku života sa postupne začali prerezávať aj prvé mliečne stoličky a v troch rokoch už bolo v ústočkách všetkých 20 mliečnych zúbkov.

Predné zúbky sa volajú rezáky, za nimi je ako tretí v poradí jeden očný zub a po ňom nasledujú dva zadné zúbky, ktoré sa volajú stoličky.

Tieto zúbky sú veľmi dôležité, lebo dovoľujú poriadne požuť to, čo papáte, a starajú sa aj o to, aby sa vám správne vyvinula čeľusť, sánka a tvárička. Takisto sú veľmi dôležité aj pre správnu výslovnosť, aby vám všetci kamaráti dobre rozumeli. Mliečne zúbky zároveň udržiavajú miesto pre druhé, trvalé zúbky, ktoré začnú rásť približne vtedy, keď budete mať päť rokov.

Ako prvý trvalý zub sa začne prerezávať prvá stolička, ktorá sa nazýva šestka, pretože je v zubnom oblúku v ústach v poradí na šiestom mieste. Tento nový zub je mimoriadne dôležitý pre dobré rozžutie potravy.

Po šestkách sa začínajú prerezávať prvé a druhé stále rezáky (jednotky a dvojky), potom očné zuby (trojky), ďalej črenové zuby (štvorky a päťky) a nakoniec druhé a tretie stále stoličky (sedmičky a osmičky). Keď sa prerežú von všetky stále zúbky, budete mať v čeľusti a sánke spolu 32 zúbkov.